EXHIBITIONSEXHIBITIONS.html

2006

Copyright © Simal Miura All rights reserved

PERMANENT WAVE


September 28 Fri - October 3 Wed

11:00am - 7:00pm ( until 5:00pm final day )


Exhibitiors : Masamitsu Saito, TAKE, Simal Miura and others
OPA gallery & shop
4-1-23-1F Jingumae Shibuya-ku Tokyo
ph,03-5785-2646 fax,03-5785-2647
http://www.geocities.jp/opa_gs/

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Umineko-do Special :  Mecha-mecha T-shirt Exhibition


July 1 Sat - August 31 Thu

8:00am - 5:00pmGallery & shop Umineko-do

Shiokaze-okoku 1051 Senda Chikura Minamiboso-city Chiba

TEL&FAX 0470-43-1039

http://www.shiokaze-oukoku.jp・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Story emerges from one artwork


September 28 Fri - October 3 Wed

11:00am - 7:00pm ( until 5:00pm final day )

Reception Party : Opening day 6pm-8pm


Exhibitors : Kotori Inoue, Shinbun Udagawa, Chiaki Okada, Maki Kageyama, Chiho Katsuyama, Yasumi Kato, Yuya Kamezawa, Miwako Kawashima, Keiko Kawahara, Masami Kunisaki, Satomi Sakurai, Takako Susai, Shuro Taniguchi, Kana Hashimoto, Akiko Hasegawa, Hiroko Fujita, Masurira, Simal Miura, Yoko Muramatsu, Masako YamamotoOPA gallery & shop
4-1-23-1F Jingumae Shibuya-ku Tokyo
ph,03-5785-2646 fax,03-5785-2647
http://www.geocities.jp/opa_gs/


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

The Mask


November 18 Tue - December 17 Fri

8:00am - 5:00pmGallery & shop Umineko-do

Shiokaze-okoku 1051 Senda Chikura Minamiboso-city Chiba

TEL&FAX 0470-43-1039

http://www.shiokaze-oukoku.jp・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Eijiu presents

Calender 2008


November 27 Mon - December 9 Sat

11:00am - 7:00pm (until 5:00pm final day)Coffee & Gallery Eijiu

22-38 Araki-cho Shinjuku-ku Tokyo

ph,03-3356-0098

http://eijiu.sakura.ne.jp/