EXHIBITIONSEXHIBITIONS.html

2009

Copyright © Simal Miura All rights reserved

Umineko-do’s Tenugui Exhibition


June 27 Sat - July 27 Mon

8:00am - 5:00pm


Exhibitors : Amido Azu, Yoshiko Iimura, Eto, Takashi Ohno, Masamitsu Saito, Tomomi Sasago, Simal Miura, Masaya Miyashita, Mao YamaguchiGallery & shop Umineko-do

Shiokaze-okoku 1051 Senda Chikura Minamiboso-city Chiba

TEL&FAX 0470-43-1039

http://www.shiokaze-oukoku.jp・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Umineko-do’s T-shirt Exhibition


August 1 Sat -  31 Mon

8:00am - 5:00pm


 


Exhibitos : Atsushi Inada, Masako Kikuchi, Yukari Kitahara, Osamu Kitamamura, S.Kurokawa, Atsuko Sano, Tomoda no shiroi kami, Gaku Nakamura, HIGOTO, Simal Miura, Kinzo Monotsukuri, Masaya Miyashita, Yukawa Rei, Mao Yamaguchi, Tomomi Sasago


Gallery & shop Umineko-do

Shiokaze-okoku 1051 Senda Chikura Minamiboso-city Chiba

TEL&FAX 0470-43-1039

http://www.shiokaze-oukoku.jp・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Story emerges from one artwork vol.4


August 21 Fri -  26 Wed

11:00am - 7:00pm(最終日 5:00pmまで)

Reception Party : Opening day 6:00pm - 8:00pm


A picture brings you stories to life. 


Exhibitos : Yoko Asaba, Tadashi Ando, Chiaki Okada, Maki Kageyama, Yasumi Kato, Natsuko Kumamoto, Mako Komaki, Kazuto Sasaki, Masako Simosugi, TAIZO, Yuki Takemoto, Hiromi Nishizaka, Kyoko Nomiyama, Kana Hashimoto, Akiko Hasegawa, Fumika Hayashi, HITO, Simal Miura, Mie Yoshii
OPA gallery & shop
4-1-23-1F Jingumae Shibuya-ku Tokyo
ph,03-5785-2646 fax,03-5785-2647
http://www.geocities.jp/opa_gs/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Eijiu Special Exhibition

Original Calender 2010 & The little house


December 1 Mon -  12 Sat

11:00am - 7:00pm ( until 5:00pm final day )


Tribute to Virginia Lee Burton


Coffee & Gallery Eijiu

22-38 Araki-cho Shinjuku-ku Tokyo

ph,03-3356-0098

http://eijiu.sakura.ne.jp/


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


Original Pochi-bukuro Exhibition


December 10 Thu -  January 31 Sun, 2010

8:00am - 5:00pm


Pochi-bukuro : decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts
Gallery & shop Umineko-do

Shiokaze-okoku 1051 Senda Chikura Minamiboso-city Chiba

TEL&FAX 0470-43-1039

http://www.shiokaze-oukoku.jp