EXHIBITIONSEXHIBITIONS.html

2011

Copyright © Simal Miura All rights reserved

Heart


February 1 Tue - 14 Mon

11 : 00am - 5 : 00pm

Close on Monday except Feb 14


Exhibitors

Junsuke Asai, Simal Miura, Norikazu Ito, Keiko Shibata, Nanae Uematsu, Risa Shirasuna, Masanori Ota, Chiaki Seki, Atsuko Oba, Kenichi Sekino, Takumi Oba, Yoko Tamura, Kazumi Oseko, Setsuo Hozumi, Osamu Kitamura, Hafu Matsumoto, Yoko Kuroki, Keiko Migita, Chiaki Kamiyama, Ikuko Miyazaki, Masamitsu Saito, Mao Yamaguchi, Etsuko Sakamoto, Kumiko Yoshioka, Kazuki Sakamoto and others


Coffee & Gallery Schiele

1702 Seto Chikura Minamiboso-city Chiba  MAP

TEL&FAX 0470-44-4893

http://purple.ap.teacup.com/4893/